Štipendiá pre stredoškolákov

Na zasadnutí Komisie pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM, ktoré sa uskutočnilo 20. septembra 2012 v Báčskom Petrovci,  boli schválené finančné podpory pre žiakov Gymnázia Michajlo Pupin v Kovačici vo výške 200.000,00 din. a NRSNM bude piatim žiakov hradiť ubytovanie v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Bezplatný pobyt v internáte získali: Michaela Tárnociová a Beňamín Kunčák z Pivnice, Michal Belička z Báčskej Palanky, Filip Rybár zo Šída a Martina Petrášová z Jánošíka. Pre žiakov petrovského gymnázia, ktorí niesú ubytovaní v internáte, je naplánovaná finančná pomoc pri kúpe učebníc a rovnako aj pre žiakov v slovenskej triede zdravotníckej školy v Novom Sade.