Umelecký prednes a práca s recitátormi

V rámci semináru Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy prebiehal v dňoch 22. a 23. septembra t.r. v Báčskom Petrovci kurz o umeleckom prednese. Zúčastili sa ho učiteľky základných škôl z Báčskeho Petrovca, Hložian, Pivnice, Aradáča, Báčskej Palanky, Padiny, Selenče, Lugu a petrovského gymnázia. Kurz je zameraný na prácu osvetových pracovníkov s recitátormi na základných a stredných školách, na kultúru verbálneho prejavu, dialogickú podstatu reči, analyzovanie vzťahu interpretátora k obsahu a autorovi básne. Viedli ho Milina Florianová a Anna Kovárová. Dielne prebiehali v divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci a v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla. 

Organizačnú podporu kurzu zapezpečil Výbor pre kultúru a Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci so Slovenským vojvodinským divadlom a Divadlom VHV v Báčskom Petrovci.