V Žiline na odbornom seminári

V dňoch  26. až 29. apríla 2017 v organizácii Žilinského samosprávneho kraja po piatykrát bol zorganizovaný odborný seminár pre profesorov slovenčiny, dejepisu a občianskej výchovy.

v-ziline-na-odbornom-seminari april 2017 002

Zo Srbska sa ho účastnilo 47 profesorov zo základných škôl z Padiny, Kovačice, Pivnice, Selenče, Silbaša, Kysáča, Hložian, Kulpína, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Báčskej Palanke a Čeláreva.

v-ziline-na-odbornom-seminari april 2017 003

Tiež sa ho po tretíkrát zúčastnili i študetnti z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade Oddelenia slovakistiky a Vysokej odbornej školy pre vzdelávanie vychovávateľov. Okrem účastníkov zo Srbska na seminári boli prítomní i profesori z Maďarska.

v-ziline-na-odbornom-seminari april 2017 004

Žilinčania aj tohto roku frekventantom seminára ponúkli zaujímavé prednášky z oblasti dejín a projektového manažmentu.

v-ziline-na-odbornom-seminari april 2017 005

Prednášky prebiehali v amfiteátri budovy Žilinského samosprávneho kraja, v stredných školách v Žiline a v Dome Matice slovenskej v Martine a na Gymnáziu Viliana Paulínyho Tóta v Martine.

v-ziline-na-odbornom-seminari april 2017 006

Menovite boli spracované témy 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny, problematika Matice slovenskej v slovenskej diaspóre v súčasnosti, tematika Slovenska a Československa ako i príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania.

v-ziline-na-odbornom-seminari april 2017 007

Neoddeliteľnou zložkou teoretickej časti seminára boli výlety po žilinskom regióne – návšteva Budatínskeho hradu, Galérie a knižnici v Dolnom Kubíne, hvezdárne,  kúpeľného mestečka v Rajeckých  Tepliciach, tiež najmladší orloj na svete s astrolábom – ciferníkom s astronomickými údajmi v Starej Bystrici.

v-ziline-na-odbornom-seminari april 2017 008

Nevystala ani prehliadka Národného domu v Martine a umelecké zážitky z divadelného predstavenia Dorian G.

v-ziline-na-odbornom-seminari april 2017 009

Žilinský samosprávny kraj zabezpečil pre všetkých účastníkom seminára ubytovanie so stravovaním, ako i program s výletmi.

v-ziline-na-odbornom-seminari april 2017 010

v-ziline-na-odbornom-seminari april 2017 012

Časť cestovných trov pre profesorov zo Srbska v hodnote 79.100,00  dinárov zabezpečila NRSNM a USZZ.