Verejné podpisovanie zmlúv o darovaní finančných prostriedkov redakciám lokálnych elektronických médií

V utorok 15. novembra v priestoroch Národnostnej rady, predstavitelia lokálnych rozhlasov a televízií sa stretli s predsedníčkou Annou Tomanovou-Makanovou a podpísali zmluvy, na základe ktorých sa určuje skúšobné obdobie výmeny programu medzi redakciami, ktoré vysielajú po slovenský. Tento projekt vypracoval Výbor pre informovanie a bude ho financovť NRSNM. Spoločný cieľ Výboru pre informovanie NRSNM a lokálnych elektronických médií je rozširovanie a skvalitnenie dopisovateľskej siete slovenských médií v Srbsku, a finančná podpora dopisovateľského angažmánu novinárov – jednotlivcov zo spomenutých médií.

Prakticky, rozhlasové a televízne redakcie v obdobý od 01. decembra 2011 do 31. januára 2012 budú dvakrát týždenne svoje príspevky zasielať verejno-právnemu servisu RTV Nový Sad, a navzájom si budu príspevky vymieňať aj medzi sebou. Do projektu sú zapojené redakcie, ktoré vysielajú po slovenský: Informatívne stredisko Báčsky Petrovec, Rádio Kysáč, Radio Zrenjanin, RTV Obce Kovačica, Rádio Odžaci, RTV Pančevo, Rádio Báčka, RTV Stará Pazova a Rádio Šíd, ktoré získajú finančnú pomoc vo výške 20.000 dinárov. Skúšobné obdobie tohto projeku bude trvať dva mesiace, po uplynutí ktorých Národnostná rada zváži možnosť podpory takéhoto druhu zasieťovania aj na celý budúci rok. Ak bude potrebné, projekt sa po tomto termíne zdokonalí aby výmena a samotné príspevky redakcií boli čoraz kvalitnejšie.
V priestoroch Národnostnej rady predsedníčka Anna Tomanová-Makanová verejne podpísala zmluvy s takmer všetkými predstaviteľmi, čiže riaditeľmi rozhlasov a televízií z Vojvodiny, ktoré majú slovenské redakcie.