Nové číslo nášho online časopisu ČAROSLOV – ročník XI. číslo 16 – december 2023

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci opäť začarovali a  vydali 16. číslo internetového Čaroslovu. Najnovšie číslo Čaroslovu v rozsahu 77 strán, je príťažlivé na pohľad a má zaujímavý, inšpiratívny a povzbudzujúci obsah. Po úvodných slovách Jarmily Pantelićovej, učiteľky slovenčiny a literatúry, žiaci z 11 základných (základné školy z Báčskeho Petrovca, Kovačice, Padiny, Pivnice, Aradáča, Bieleho Blata, Lalite, Suseku (Lug), Starej Pazovy, Selenče a Kulpína) a jednej strednej školy (Báčsky Petrovec) vo Vojvodine si znovu vychutnali čaro slov. Spoločnými silami nielenže takto archivovali množstvo informácií o dianiach vo svojich školách, ale za sebou zanechali stopy literárnej a výtvarnej tvorivosti.

V súčasnosti Čaroslov je jediný spoločný časopis žiakov a učiteľov, ktorý zvyšuje povedomie o význame vojvodinských slovenských škôl v zachovávaní a upevňovaní národnej identity jazyka a kultúry u žiakov a všeobecne vojvodinských Slovákov. Pritom zviditeľňuje a skvalitňuje slovenské národnostné školstvo v zahraničí.

Autorkou a koordinátorkou internetového Čaroslovu je Mária Andrášiková a o jeho technickú a grafickú stranu sa postaral Andrej Varga.

Zverejnené 16. číslo internetového vydania spoločného časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine vyšlo s finančnou podporou Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Zalistujte si v najnovšom Čaroslove, ktorý nájdete na adrese http://www.caroslov.rs//casopis/cislo16

Mária Andrášiková

autorka projektu