V Kovačici odznel prvý Dolnozemský divadelný tábor

 

V prospech divadelnej tradície
 Dvadsať prevažne mladých ľudí, ktorí už okúsili dosky, čo svet znamenajú, pobudli v dňoch 22. až 25. augusta t. r. v Kovačici, kde prebiehal I. Dolnozemský divadelný tábor. Toto podujatie je výsledkom spoločného projektu Slovákov zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Možnosť vzdelávať kádre, ktoré sú budúcnosťou slovenského ochotníckeho divadelníctva, tentoraz z našej krajiny využili divadelné spolky z Pivnice, Kysáča, Báčskej Palanky, Šídu, Dobanoviec, Vojlovice, Starej Pazovy, Kulpína a Kovačice a zo zahraničia iba z Maďarska.
 Prvý Dolnozemský divadelný tábor odšatartoval v nedeľu 22. augusta, v miestnostiach PRS Relax, kde účastníci počas pobytu v Kovačici aj boli ubytovaní. Zoskupeným nádejným hercom sa na otvorení táboru najprv prihovoril predseda Divadelnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM Alexander Bako, ktorý vyjadril potešenie, že po takmer dvadsiaťročnej prestávke sme sa znova dopracovali k tomu, aby sme si edukovali kádre, ktoré budú základom budúcnosti nášho divadelníctva. Navyše, vďaka projektu, ktorý podala NRSNM a ktorý schválil a finančne zaokryl Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa dosiahlo to, že  edukácia mladých hercov a divadelných zanietencov prebieha u nás, čiže doma. Účastníkov tábora v Kovačici privítal a zdranú prácu im zaželal aj predseda Rady Divadla VHV scéna v Kovačici Pavel Jonáš. Potešenie z organizovania tohto podujatia vyjadril aj podpredseda Zhromaždenia APV Martin Zloch, ktorý aj tábor slávnostne otvoril.

Hneď po slávnostnom otvorení sa začalo pilne pracovať. Účastníkov táboru najprv do tajomstiev herectva zaúčal profesionálny herec Srbského národného divadla v Novom Sade Miroslav Fábry. Štyri ďalšie pracovné časti zvládli spolu s našími renomovanými profesionálnými režisérmi Jánom Makanom a  Ľuboslavom Majerom. Tak vďaka ním javisko Domu kultúry 3. októbra v Kovačici tri dni ožilo a na ňom sa prejavovala tvorivosť účastníkov táboru. DK v Kovačici okrem toho, že účastníkom I. Dolnozemského divadelného táboru poskytol priestory na tvorivú prácu, bol aj spoluorganizátorom celého podujatia.
 Dolnozemský divadelný tábor mal za cieľ zvýšiť kvalitu prezentácie neprofesionálneho slovenského divadla, ale aj prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými inscenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, ktorí sú dôležitým prvkom v pokračovaní inak bohatej divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi. Metodológia práce bola orientovaná na postupné zdolávanie základov herectva a na zoznamovanie sa s hereckými výrazovými prostriedkami: akustickými, mimickými, gestickými, postojovými a priestorovými. Keďže sa pracovalo na plné obrátky veríme, že sa vytýčené ciele aj dosiahli a že sa výsledky naplno prejavia už v nasledujúcich divadelných predstaveniach, ktoré prichystajú v naších súboroch.
Podľa slov koordinátorky Výboru pre kultúru NRSNM Márie Pavlovovej Čániovej, ktorá pevne držala organizátorské opraty tohto podujatia, záverom táboru všetci účastníci vyplnili dotazníky a na základe odpovedí sa na budúci rok vykonajú prípadné zmeny v spôsobe organizovania tábora. Čiže, takýto spôsob edukácie divadelných zanietencov by mal pokračovať a stať sa tradičným.
Záverom I. Dolnozemského divadelného táboru všetci účastníci získali aj sertifikáty a do svojích prostredí odchádzali s presvedčením, že nadobudnuté nové poznatky im pomôžu v dosahovaní lepších hereckých výkonov.
A. Babková