Z Vysokých Tatier do Belehradu

Z denníkových záznamov učiteľky slovenského jazyka v Boľovciach.

Škola v prírode pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí  sa tohto roku  po prvý krát uskutočnila v Tatranských Matliaroch.Taktiež po prvý krát sa realizovala v hotele. 13-dňový útulný  príbytok nam poskytli zamestnaní v hotele  SOREA Hutník II umiestnenom v tichom a peknom  prostredí Tatranských Matliarov, presne pod úpätím Lomnického štítu, necelé 2 km od Tatranskéj Lomnice.
Na túto výpravu sa 53 členná skupina žiakov a dospelých v úlohe pedagogického dozoru chystala náležite. O rodičovských schôdzach a konaní príprav sa niekoľko krát písalo aj v slovenských médiach. Na rekapituláciu len niekoľko faktov. Účastníci Školy v prírode tohto roku boli žiaci z územia belehradskej obce Surčin. Celková činnosť na poli zachovávania slovenskéj národnéj kultúry bola práve touto Školou v prírode odmenená a taktiež predstavuje  motivačnú páku pre  ďaľšiu prácu v tomto smere.
Účastníci boli žiaci, ktorí sa vyučujú slovenský jazyk s prvkami národnéj kultúry, žiaci ktorí sa vyjadrili pre tento voliteľný predmet nasledovného školského roku v Boľovciacha v Dobanovciach, ako aj žiaci ktorí sa  zúčastnili v manifestácii Radosť Európy a 2009. roku boli domáci deťom z DFS Čečinka, z Bratislavy.
Gestor Školy v prírode  je Sekcia medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva SR. Garant je Metodické centrúm Univerzity Matreja Bela v  Banskej Bystrici. Sprostredkovateľ tohto projektu je Výbor pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku. Cestu finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Posledná rodičovská porada pred naším odchodom  na ktorej sa zúčastnila aj predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr Svetlana Zolňanová  prebiehala 2.júna 2010.

Náš pobyt bol ovplynený sústavnými a odborne pripravenými aktivitami v rámci ktorých sme mali 4-hodinové aktivity v predobedňajšom čase a 4-hodinové  športové aktivity poobede.
Odborníci a odborníčky, ktorí na výbornú pracovali so skupinami  1. a druhého vyučovacieho stupňa boli zastúpení podľa odborov. Mgr. Alžbeta Kulaviaková  zastupovala hudobnú výchovu, Mgr. Zlatica Bírešová pohybovú výchovu a športové hry, RNDr. Jaroslava Michalová prednášala vlastivedu, prírodovedu a geografiu, Mgr. Renáta Petrincová slovenský jazyk, výtvarnú výchovu a históriu a PhDr. Daša Bačiková, CSc., slovenský jazyk a literatúru, PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. folklór a aerobik, PhDr. Ján Palovič národnú kultúru, Mgr. Petra Kolodzejová spolu s Mgr. Michalom Beňom  mali na starosti kolektívne hry a turistiku.
Vedúcou programu Školy v prírode ako jeho autorkou je Mgr.Anita Murgášová.

Naša skupina podobne ako aj 50-členná skupina žiakov z Užhorodu z Ukrajiny a 50 členná skupina žiakov z Kieva, Ukrajina ktorí sa nám neskoršie pripojili (žiaci z Kieva) prichádzajúc na zotavujúci tábor boli v rukách tohto odborného tímu bespeční, bezstarostní a usilovní. Počas svojho trinásťdňového pobytu mali príležitosť absolvovať pravidlá správania sa v hotely, bol to objekt otvoreného tipu, kde sme každodene mali príležitosť stretať  ostatných hostí  hotela, ale aj preveriť si naše pravidlá slušného  správania vo verejnosti. Na našu radosť mali sme príležitosť absolvovať aj  krásnu školu slovenčiny, počnúc od komunikačných zručností, priestorových a časových kľúčových vedomostí určujúcich Slovensko a Slovákov a ako nám to pani Mgr. Anita Murgášová v svojom programe napísala a organizačne a plánovite aj predviedla so skupinou svojích odborníkov dosahújúc ciele Školy v prírode ktoré mali predovšetkým:
 – priamo, funkčne a neštylizovane pôsobiť na príslušníkov Slovákov žijúcich v zahraničí, žiakov a ich učiteľov všetkých stupňov škôl – v slovenskom prostredí na slovenské národné povedomie v európskom priestore,
– integráciou slova, hudby a pohybu pôsobiť na proces rozvíjania medzikulturálnych vzťahov u žiakov a učiteľov,
– revitalizovať slovenské kalendárové zvykoslovie,
– revitalizovať psychické a fyzické zdravie žiakov a učiteľov v lone slovenskej prírody ako aj propagovať slovenský cestovný ruch a kúpeľníctvo.

Okrem uvedených aktivít v rámci vyučovacích hodín a voľnočasových aktivít zaplanované a uskutočnené  boli aj dve celodenné exkurzie do Tatranskej Lomnice a Starého Smokovca. V tatranskéj Lomnice sme navštívili TANAP, Tatranský národný park, ináč najstarší na Slovensku, tam bol v kino sále premietaný fil o Vysokých Tatrách, o ich vzniku, ale aj o príchode Valachov na tieto priestory. Taktiež nám krásne chvíle pobavenia a učenia organizátori poskytli v Botanickej záhrade v ktorej sme si prezreli endemické rastliny z Vysokých Tatier. Plesnivec, tatranský endemit nám zostál osobyte v pamäti, veď sa aj na vchode do hotela nachádza jeho podoba.

O našom zdravotnom stave sa svedomite starali dve zdravotníčky, zdravotníčka 1. stupňa Ivica Hlaváčová a zdravotníčka 2. stupňa Kristína Vajdová. Našťastie, nemali s nami mnoho práce a najčastejšie nám ošetrovali uštipnutia hmizom, boľasti bruška a uchobolenie, túktorú horúčku a vyčerpanosť, ktorú svedomité zdravotníčky ihneď liečili prísnym oddychom malého pacienta, ktorému k vyčerpanosti organizmu prišlo od všestraných aktivít ktorých sa nezriekali ani počas krátkych chvíľ oddychu. Preto ten oddych potom mali inštruovaný od zdravotníčiek.

O naších zážitkach a prekrásnych pamiatkach veľavravne hovoria fotografie.


Veselo do dobrodružstva, naša cesta na Slovensko

 

 

Slávnostné otvorenie Školy v prírode, na fotografiach sú žiaci v tričkých s odznakom ambientnej vyučby a na fotke vpravo Mgr.Anita Murgášová nás víta v lone Slovenska.

 

Naše prvé hodiny športových aktivít s Mgr. Petrou Kolodzejovou. V spoločnosti so žiakmi z Užhoroda kreslíme kriedami naše očakávania späté so  Školou v prírode.

Dievčenské družstvá z Ukrajiny a Srbska na športových aktivitách. Žiaci 2. stupňa.

 

Voľnočasové aktivity v kolkárni.

PhDr. Ján Palovič na hodine Národnej kultúry

Na hodinách Národnéj kultúry obvykle nastávalo ticho, náš prednášateľ a všetrsanný hudobník v tom tichu predvádzal krásne zvuky ľudových nástrojov.

Nástrojov bolo neúrekom, naučili sme sa ich pomenovať a rozpoznať ich znenie.Tí najchtivejší si na niektorých aj zahrali.

 

Žiakom oboch stupňov sa ativity na hodinách Národnej kiultúry veľmi páčili.Na fotke je jeden chtivý zo staršej skupine ktorý chcel sám vyskúšať gajdy.

 

Žiaci prvého stupňa na hodine slovenského jazyka u pani Mgr. Renáte Petrincovej

Hodina geografii žiaci 2. stupňa prednáša RNDr.  Jaroslava Michalová

Pracovné zasadnutia pedagogického dozoru aby sa nám v tých akivitách ešte lepšie darilo. Na fotke je prvá z prava Ilona Agarská, rodič spolupracovník z Boľoviec v úlohe pedagogického dozoru, vedľa Daša Bačiková, vedľa Renata Petrincová, vedľa Kristína Vajdová, vedľa Ivica Hlaváčová, Zlatica Bírešová a Petra Kolodzejová. Vo dverách stojí Borka Miloševićová, pedagogický dozor zo Srbska.

Hodina plávania s Mgr. Zlaticou Bírešovou

 

Športové aktivity žiaci 1. stupňa, Ilona Agarská, Mgr. Zlatica Bírešová.

 

Hodina výtvarnej výchovy v prírode

Naše turistické výpravy horskými cestičkami. Ten potôčik pod dreveným mostom krásne žblnkal.
Na fotke sú žiaci 1.stupňa, Jarmila Ivanovićová, rodič spolupracovník z Dobanoviec (plavovlasá s okuliarami)

Fotka z Muzea TANAP-Tatranský národný park, navštívili sme ho počas exkurzii, je umiestnený v Tatranskej Lomnici.

Žiaci 2. stupňa na horolezeckej výprave. Cieľ bol Hrebienok. Na fotke sme si zastali vyfotiť sa, ale mnohým to dobre prišlo aby si oddýchli.


Na hodinách hudobnej výchovy u Mgr. Alžbety Kulaviakovej bola zaznačená najväčšia  aktivita žiakov.
Hodina výtvarnej výchovy u Mgr. Renáte Petrincovéj. Žiaci 1. stupňa sa práve učia o známom slovenskom maliarovi Martinovi Benkovi.  Voľnohodinové aktivity. Matej Ondrík so starším kamarátom vyštartúva na bobovu dráhu.

 

Mihailo Ivanović, druhák z Dobanoviec pred náležitou úlohou, zdolať Nadlacké buchty. Bola to čiastka národnej kultúry z kuchyne hotela Hutník.

Na záver nášho pobytu boli usporiadané Olympiády. Olympiáda zručností prebiehaka vo štvrtok 24. júna a vedomostná olimpiá prebiehala v posledný deň nášho pobytu.
Bola to svojrázna prehliadka všetkých naších aktivít, ale aj previerka žiakov a prednášateľov nakoľko si úspešne zdolali svoje úlohy.
Žiaci zo Srbska to mali urobené na výbornú. Tak vlastníme diplom  pre prvé miesto vo volejbale a fudbale, máme najlepšieho plavca a najlepšie sme preskakovali povraz.
Predstavili sme aj to čo sme nakreslili na hodinách výtvarnej kultúry a naše tími sa úspešne predstavili aj na vedomostnej olympiáde.

Andrea Ivoševićová a Minja Fodorová v červených tričkách, predstavuju výtvarné práce

 

RNDr Jaroslava Michalová s otázkami v ruke a naší červení, žiaci 1. stupňa na vedomostnej olimpiáde sa dohováraju ako budu odpovedať na otázku.

Olympiáda zručností mala aj disciplínu preskakovania povrazu. Danuša Tomanová nás v tom zastupovala.

Žiaci na záverečnom programe zaspievali a zatančili piesne ktoré sa naučili v Škole v prírode.


Taktiež sme sa predstavili aj s tým čo sa učíme doma.

Na Vysokých Tatrách počas Školy v prírode sa zrodili početné priateľstvá. Kamarátenie nepozná hranice a taktiež ani jazyk dorozumievania nerobil ťažkosti. O tom ako bolo ťažko lúčiť sa s novými priateľmi z Užhoroda svedčia nasledovné zábery.

Po návrate domov, sme sa zasa zoskupili 5. júla na 4. rodičovskéj porade, zvážiť dojmy, povedať na záver o tom kde sme boli, čo sme sa naučili, čo sa nám v Škole v prírode páčilo a k čomu  by sme chceli dať pripomienku aby sa nasledovným účastníkom tohto vynikajúcého projektu darilo ešte lepšie.

 

Rodičom bol prezentovaný náš pobyt vo Vysokých Tatrách formou PPT, na video bim projektore. Po prezentácii sa jednotliví rodičia poďakovali za krásne zážitky, ktoré ich dieťa donieslo domov, pochvalne sa zmienili o programovéj náplni Školy v prírode a opisovali nadšenie, s ktorým ich detsko zažilo prvé stretnutie so  Slovenskom.
Rodičia  Jankovićovci z Dobanoviec, ktorí sa taktiež zúčastnili tejto rodičovskej porady, prišli s najmladším žiakom, ktorého prihlásili na hodiny ambientnej slovenčiny v nasledovnom školskom roku. Nových žiakov, ktorí sa vyjadruju pre voliteľný predmet slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry prihlásili aj dobanovskí  Siráckovci.
Keď ide o pripomienky, ktoré by mohli vplývať na zlepšenie tohto programu značíme problémy s  prepravou, autobus sa pokazil na spätnej ceste a mali cestujúci sa museli presťahovať do druhého a potom  pokračovať v ceste. Pripomienka rodiča, Milana Vujića oslovuje  vedúcu  zájazdu a vzťahuje sa  na zdravotné formuláre ktoré sa podľa predpisov Ministerstva osvety RS majú odovzdať rodičom po návrate žiaka z výletu, školy v prírode či exkurzie, ak dieťa bolo počas svojho pobytu na lekárskom vyšetrení.
K týmto pripomienkam rodič Pavel Kukučka prejavil záujem vypočuť správu od organizátorov Školy v prírode, predstaviteľov MC UN Mateja Bela či sme my, naše deti vyhoveli požiadavkam ktoré boli nastolené účastníkom Školy v prírode.

Viera Tomanová, profesorka 
Vedúca zájazdu žiakov do Školy v prírode 13. – 26. 06. 2010
Tatranské Matliare, Slovenská republika

V Boľovciach,
12. júla 201