8. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov

 

Podnet na zachovanie kultúrneho dedičstva
Ôsmy v poradí Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov sa začal 16. a ukončil 22. augusta. Organizátormi boli Festivalový výbor FF Tancuj, tancuj… a Výbor pre kultúru NRSNM. Pre nedostatok finančných prostriedkov prebiehal inakším spôsobom než obvykle a mal putovný charakter. Jeho prednášatelia boli Mgr. art. Martin Urban, choreograf, pedagóg, metodik a režisér v súčasnosti pôsobiaci na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Akadémii umení Fakulty dramatickej tvorby v Banskej Bystrici a Tatiana Urbanová, interpretka a pedagogička tanečných techník v profesionálnych a amatérskych telesách a sólistka SĽUK-u. Zámerom seminára je spolupráca s najlepšími tanečníkmi, pedagógmi, choreografmi a inými pôsobiacimi v kultúrno-umeleckých spolkoch, a to v metodickej a pedagogickej oblasti. Vzťahuje sa to na spôsoby, akými možno učiť, čo je vhodné pre najlepší rozvoj interpreta, a čo je dôležité pre koncipovanie scénických celkov. Tiež sa podnecuje frekventantov seminára skúmať pôvodné tance vlastného prostredia.

Seminár bol úradne otvorený v SKUS P. J. Šafárika v Novom Sade, za prítomnosti Márie Čániovej, koordinátorky Výboru pre kultúru NRSNM, a Jána Slávika predstaviteľa Festivalového výboru FF Tancuj, tancuj… V prvý deň seminára sa zúčastnili frekventanti z folklórneho súboru Vreteno KIS Kysáč a, samozrejme, aj tanečníci hosťujúceho spolku. Ďalší lejak, ktorý postihol Nový Sad tesne pred začiatok seminára, nepokazil náladu a pozitívnu atmosféru, v akej sa pracovalo. A veru sa pracovalo…
Začalo sa prezentáciou techník pre rozcvičku, ktorých základom sú rôzne hry. Podľa slov M. Urbana v súčasnosti sa stáva to, že sa v jednotlivých súboroch vyprofilujú pedagógovia, ktorí majú vlastný spôsob tréningu. Z toho sa časom vytvára šablóna, ktorá sa opakuje, pričom je potrebné ten stereotyp prerušiť. Naďalej sa robila metodická príprava a zároveň sa vysvetlilo, ako sa môže pracovať s motívmi a improvizovať. Po zaslúženej pauze sa prešlo na tanečný materiál, v ktorom dominoval partnerský tanec.
A tak sa ukončil prvý deň seminára. Jeho frekventanti sa poriadne spotili, ale isteže získali nové užitočné poznatky, ktoré prispejú aby sa stali kvalitnými tanečníkmi a možno aj umeleckými vedúcimi folklórnych súborov.
V-v Valentík 

 

Tohtoroční prednášatelia – manželský pár Urbanovci.