V Bratislave otvorenie výstavy Súčasné výtvarné umenie v Srbsku

V galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave, 19.marca t. r. bude slávnostné otvorenie spoločnej výstavy pod menom Súčasné výtvarné umenie v Srbsku, na ktorej budú vystavovať 22 naši akademickí výtvarníci. Ako jadro tejto výstavy poslúžila expozícia 11. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, ktoré bolo otvorené 10. 12. 2011 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Výstavu organizuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v spolupráci s Galériou Zuzky Medveďovej z Báčskeho Petrovca a Galériou SND z Kysáča.

Prebrane z www.slovackizavod.org.rs, foto Andrej Meleg