47. Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici v dňoch 9. 03. až 12. 03. 2012 bude prebiehať 47. v poradí festival tradičnej ľudovej piesne Stretnutie v pivnickom poli.  

P R O G R A M:
Nedeľa 4. marca
9.30 – 13.00 Skúška so spevákmi zo Sriemu a z Banátu (v miestnostiach SKUS Pivnica)
14.00 – 18.00 Skúška so spevákmi z Báčky (v miestnostiach SKUS Pivnica)

Štvrtok 8. marca
10.00 – 14.00 Príchod hostí a účastníkov Stretnutia 2012
15.00 Generálna skúška so spevákmi (v kinosále)
 
Piatok 9. marca
14.30 – 17.00 Skúška so spevákmi (v kinosále)
17.30 Otvorenie výstavy obrazov Jána Bartoša
19.00 Slávnostné otvorenie festivalu a 1. koncert (v kinosále)
 
Sobota 10. marca
14.30 – 17.00 Skúška so spevákmi (v kinosále)
19.00 2. koncert (v kinosále)
 
Nedeľa 11. marca
14.00 Porada odborných porôt s účastníkmi Stretnutia 2012 (v miestnostiach SKUS Pivnica)
16.00 Recepcia predsedu Obce Báčska Palanka pre účastníkov festivalu (v miestnostiach SKUS Pivnica)
17.00 Skúška účastníkov záverečného 3. koncertu (v kinosále)
20.00 Záverečný – 3. koncert (v kinosále)
22.00 Zatvorenie festivalu (v miestnostiach SKUS Pivnica)