Uzavretý druhý ročník literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo

Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru, Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Slovenské vydavateľské centrum aj tohto roku vypísali súbeh nažiacke literárne práce (próza a poézia) Čo dokáže pekné slovo. Súbeh bol veľmi úspešný. Vypísaný bol v dvoch kategóriach pre žiakov základných škôl od 5. po 8. ročník a žiakov stredných škôl a gymnázií. Téma bola voľná. Organizátori pre tých najlepších prichysatli zaujímavé odmeny.

Komisia na hodnotenie žiackych prác literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo v zložení Martin Prebudila (predseda komisie), Andrea Speváková a Pavel Matúch na zasadnutí komisie dňa 04.12. 2012 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade z 85 prác vybrala tie najlepšie:

Kategória – žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka

1. cenzískala Klára Horvátová, žiačka VIII.1 triedy Základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za prácu Nana

2. cenu získala Silvia Hricová, žiačka VIII.2 triedy Základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za prácuKlietka

2. cenu získala Martina Čížiková žiačka VII.1 triedy Základnej školy  Mladých pokolení  v Kovačici  za prácu Najdi ma

3. cenu získal  Filip Herček, žiak VI.1 triedy Základnej školy 15. októbra v Pivnicaza prácu Keby som mal krídla

3. cenu získal Mario Matuľa, žiak VII.2 triedy  Základnej školy M. Tita v Padine za prácuLietadlo

 

Kategória – žiaci stredných škôl a gymnázií

1. cenzískal Michal Belička, žiak II.b triedy Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Obraz posledného

2. cenu získala Jana Domoniová, žiačka III.d triedy Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Noc

3. cenu získala Kristína Hricová, žiačka II.2 Ekonomickej školy Vuk Karadžić v Starej Pazove za prácu Zrak

 

Odmeny a diplomy odmeneným žiakom budú slávnostne udelené dňa 14.12. 2012 o 12,30 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.