Uzavreté kolo vládnych štipendií SR

Predsedníčka VPV NRSNM, Svetlana Zolňanová 6. augusta 2014 navštívila spolupracovníčky  Sekcie medzinárodnej spolupráce na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave pani Evu Pacanovskú a Katarínu Čamborovú. Ústrednou témou rozhovoru bola možnosť prešírenia listiny štipendistov Vlady SR na akademický rok 2014/2015. V Ministerstve predsedníčku informovali, že je kolo štipendií uzavreté, takže sa možnosť uchádzania o štipendium naskytne len v marci 2015 na akademický rok 2015/2016. Snaha krajanských organizácií je prešírenie štipendovaných štúdijných odborov aj na medicínske odbory.