Podeljene stipendije Vlade SR

Predsednica Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine je 6. avgusta 2014. godine posetila u Bratislavi predstavnice Sekcije međunarodne saradnje Ministarstva školstva, nauke, istraživanja i sporta SR, Evu Pacanovsku i Katarinu Čamborovu. Najviše pažnje u razgovorima je posvećeno mogućnosti proširenja liste stipendista Vlade SR u akademskoj 2014/2015. godini. Pošto je kolo stipendija za ovu školsku godinu zatvoreno, mogućnost davanja zahteva za stipendije Vlade SR postoji samo za akademsku 2015/2016. godinu od marta iduće godine. Organizacije koje zastupaju interese Slovaka u dijaspori se zalažu da se proširi lista smerova koji će se stipendirati i na različite smerove medicine.