Úspechy na PROSLAVIS 2012

Celoslovenská súťaž časopisov materských, základných a stredných škôl, špeciálnych škôl a kolégií, ako i zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským PROSLAVIS 2012  vyhodnotila svoj 14. ročník 15. novembra 2012 v Žiline. Na súťaži sa zúčastnilo 119 škôl a 390 časopisov. V kategórii zahraničných časopisov 1. miesto získala ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a časopis OÁZA, 2. miesto obsadilo Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci a časopis SLÁDKOVIČ a 3. miesto získala HALÚZKA zo ZŠ Jána Kollára v Selenči, ktorá sa na súbehu zúčastňuje pravidelne od roku 1999.