Najúspešnejší recitátori

39. ročník rozhlasovej súťaže recitátorоv prebiehal v štúdiu M novosadského rozhlasu 10. novembra 2012 v organizácii Slovenskej redakcie Rádiotelevízie Vojvodiny a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Asociácie slovenských pedagógov a Matice slovenskej v Srbsku. Žiaci súťažili v 4 kategóriách a tí najúspešnejší: Jana Viergová z Aradáča, Martin Krajčík z Báčskeho Petrovca, Miluša Vranková z Kysáča a Ján Chrťan z Kovačice sa dostali od 05. – 07. 12 2012 na Mikulášske dni do Bratislavy na odporúčanie NR a za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.