Slávnostné udelenie cien za kvalitu pohostinsko-turistických objektov a podujatí

Dňa 27. septembra vo veľkej sieni Srbského národného divadla v rámci 45. Medzinárodného veľtrhu turizmu bolo slávnostné udelenie cien za kvalitu pohostinsko-turistických objektov a podujatí pod názvom Večierok šampiónov. Veľtrh udelil 23 poháre Novosadského veľtrhu, 76 veľkých zlatých medailí, 33 zlaté medaily, 41 plakiet a 6 diplomov. Slovenské národné slávnosti v organizácií Matice slovenskej v Srbsku, Obce Báčsky Petrovec a Národnostenej rady slovenskej národnostnej menšiny boli odmenené veľkou zlatou medailou, a toto vysoké ocenenie za organizátorov prebrala predsedníčka Národnostenej rady Anna Tomanová-Makanová. 

Čestní hostia na Večierku šampiónov boli pokrajinský sekretár pre hospodárstvo, zamestnávanie a rovnosť pohlaví Miroslav Vasin a predseda Obchodnej komory Vojvodiny Ratko Filipović, ktorí ceny odovzdali.

Foto: Elena Šranková