Ukončený je 47. festival Stretnutie v pivnickom poli

 V Pivnici v dňoch 09. 03. až 12. 03. 2012 prebiehal 47. v poradí festival tradičnej ľudovej piesne Stretnutie v pivnickom poli. Festival je súťažiaceho charakteru a na ňom účinkujú prevažne mladí speváci tak z nášho štátu ako i zo susedných krajín, v ktorých žijú Slováci. Tohto roku sa ho zúčastnili 22 interpréti slovenských ľudových piesní, ktorí krojmi a spevom predstavovali svoje prostredie.
 Odborná porota hodnotiaca spev, teda prednes a autentickosť piesní v zložení Juraj Ferík (predseda), Jarmila Jurovicová Stupavská a Mária Zdravkovićová (členky) udelila nasledujúce ceny za interpretáciu piesní :

1. cena: Marína Zahorcová (KOS Jednota z Hložian)
2. cena: Anna Zorňanová (SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu)
3. cena: Jana Veňarská (SKUS Krajan Vojvodina)
3. cena: Zdenko Jašo ((na harmonike Rastislav Dvornický) SKUS h. J. Čmelíka zo Starej Pazovy)

 Ceny za autentickosť piesní získali:
Elena Demrovská (Komorný zbor Musica Viva z Báčskeho Petrovca) a Milina Speváková (KUS Petrovská družina z Báčského Petrovca).
    
 Ľudový odev hodnotila porota v zložení Marta Týrová (predsedníčka), Vlasta Vinkovičová a Katarína Týrová (členky) a ceny získali Anna Hemelová (SKUS Pivnica z Pivnice) a Ivan Hríb (SKOS Detvan z Vojlovice).
 Cenu obecenstva si vyspievala Anna Hemelová z Pivnice.
 47. Stretnutie v pivnickom poli otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová – Makanová. Organizátorom Festivalu bol Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica a podujatie finančne podporila NRSNM, ktorá od budúceho roku bude spoluzakladateľom tohto Festivalu.

Správa odbornej poroty 47 stretnutia v pivnickom poli.doc

Hodnotenie krojov na 47 stretnuti v pivnickom poli.doc