NRSNM na pracovnej návšteve v obci Báč

V stredu 14. marca t. r. Obec Báč navštívili predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Hostí privítal predseda obce Tomislav Bogunović a jeho spolupracovníci náčelníčka obecnej správy Elena Turanská, predseda MS Selenča Juraj Grňa, sekretár MS Selenča Juraj Pecník, matrikárka MS Selenča Anna Berediová a podpredsedníčka obecného zhromaždenia prof. Katarína Vrabčeniaková. Na zasadnutí boli prítomní aj riaditeľka základnej školi Jána Kollára v Selenči Svetlana Zolňanová, riaditeľka strednej poľnohospodárskej školy Báč Libuša Fačarová a riaditeľka predškolskej ustanovizne Kolibri Ana Boškićová.

Členovia delegácie NRSNM – podpredseda a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, Juraj Červenák a Lýdia Čemanová, sa počas pracovnej návštevy informovali o postavení slovenskej národnostej menšiny v celej obci, zvlášť keď ide o úradné používanie slovenského jazyka a písma, vzdelavanie, informovanie a kultúru.
Pri tejto príležitosti Juraj Červenák odovzdal predsedovi obce a riaditeľkám škôl symboly slovenskej národnostej menšiny v Srbsku – vlajku, erb a stolovú zástavku, ktoré sa na základe Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín môžu úradne používať počas štátnych sviatkov a sviatkov národnostnej menšiny.

Delegácia NRSNM potom odcestovala do Selenče, kde sa v priestore MS Selenča konala schôdza na rovnakú tému s predsedom, sekretárom a matrikárkou MS Selenča. Zároveň predsedovi MS Selenča odovzdali symboly slovenskej národnostej menšiny.
Delegácia NRSNM sa počas svojho pobytu v Obci Báč zastavila aj v priestoroch slovenskej evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi v Selenči a svoju pracovnú návštevu zakončila v základnej škole Jána Kollára v Selenči, kde ich privítala riaditeľka Svetlana Zolňanová.

Prípravu a tlač symbolov slovenskej národnostnej menšiny finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.