Ukončenie úspešného a nanajvýš osožného semináru pre hlásateľov

 

V piatok 1. júla 2011 v Báčskom Petrovci sa ukončil päťdňový seminár pre hlásateľov, moderátorov a novinárov slovenských vojvodinských elektornických médií, ktorý zorganizoval Výbor pre informovanie NRSNM.

Pri slávnostnom udelení certifikátov za úspešné absolvovanie semináru predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová opätovne vyzvdihla dôležitosť a význam neustáleho zdokonaľovania sa mediálnych pracovníkov, zvlášť tých, ktorí pracujú v elektronických médiách, keďže ich hlavným novinárskym nástrojom je hovorená reč. Cibrením vlastného prejavu naši novinári prispievajú k zachovávaniu nášho materinského jazyka, dodala predsedníčka Tomanová Makanová. Prítomným účastníkom sa prihovorili aj predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a riaditeľ Slovenského vojvodinského divadla Pavel Čáni.

 

 

Sedemnásť účastníkov, predstaviteľov Rádio-televízie Vojvodiny, Rádio Petrovca, Rádio Starej Pazovy, Rádio-televízie obce Kovačica, Novosadskej TV a TV Petrovec, zvládlo techniku a kultúru reči cez rôzne cvičenia (od dýchania po čítanie, resp. moderovanie, spodobovanie, správne vyslovovanie niektorých skupín hlások, cudzích slov a pod.) a osvojilo si spôsoby svojpomoci pri čítaní. Cez rôzne psychologické hry, ale aj turistickú obchôdzku najstaršieho domu v Petrovci a galérie Zuzky Medveďovej a kulpínskeho kaštieľa, účastníci mali možnosť sebaspoznávania, zoznamovania sa so svojimi kolegami a s prostredím, v ktorom žijú Slováci.

Partnermi Výboru pre informovanie pri organizácii tohto jedinečného školenia boli Slovenské vojvodinské divadlo a Rádio Petrovec.