Ukončená prvá časť projektu Recipročná pracovná návšteva slovenských redaktorov a lektorov zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Slovenska

Prvá časť projektu pod názvom Recipročná výmena redaktorov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prebiehala v dňoch 8. augusta až 12. septembra 2011 vo Vojvodine.

Adept žurnalistiky a spolupracovník Slovenského rozhlasu Peter Nagy zo Slovenskej republiky strávil v redakcii týždenníka Hlasu Ľudu 5 celých týždňov, počas ktorých vystriedal niekoľko pracovných pozícií. Začal na pozícii korektora, kde si hneď všimol veľa archaických slov, ktoré sa v bežnej slovenčine už nepoužívajú. Na tejto pozícii zotrval dva týždne, počas ktorých sa tiež venoval aj pravej novinárskej práci. Bol vyslaný z redakcie, aby navštívil podujatia v slovenských obciach v Srieme (Slankamenské Vinohrady), Báčke (Kysáč) a v Chorvátsku (Ilok). Z udalostí priniesol odľahčené reportáže, ktoré ľudia v tlačenom vydaní ihneď spozorovali. Zároveň však navštívil aj Báčky Petrovec, kde bol ubytovaný, Hložany, Báčsku Palanku a iné obce, kde sa nachádzajú Slováci. Posledný týždeň využil na výpomoc na poste korektora a na sumarizovanie a kategorizovanie nazbieraných informácií. Podľa jeho slov, to bola nenahraditeľná skúsenosť, ako pre novinára, tak aj pre človeka.