Ukončená je 42. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín

 

 Na tohtoročnej 42. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín Stará Pazova 2011 súťažilo osem divadelných predstavení.
 Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Peter Janků, scénograf zo SR – predseda a členovia Jano Čáni, režisér z Báčskeho Petrovca a Milan Belegišanin, režisér z Nového Sadu udelila šesť  rovnoprávnych diplomov za herecký výkon a to:
 
• Ivanovi Privizerovi, za úlohu Menata v hre Komédia o láske z Kysáča
• Andrejovi Matúšovi, za úlohy Tomassa v predstavení Komedia o láske v podaní súboru z Kysáča a úlohu Prvého v predstavení Tip-top biotop v predvedení ochotníkov z Báčskeho Petrovca
• Ivanovi Sabolčkému za úlohu Tretieho v predstavení Tip-top biotop z B. Petrovca
• Denise Gálikovej za úlohu Denisa v predstavení 5 chlapcov.si z Kovačice

• Hane Majerovej za úlohu Štvrtej v predstavení Tip-top biotop z B. Petrovca
• Ivorovi Pokorackému za úlohu Jegoruška v predstavení Krčma na hlavnej hradskej zo Starej Pazovy.
• Cenu za kompletnú výpravu predstavenia porota udelila Ľuboslavovi Majerovi za predstavenie Tip-top biotop v podaní ochotníkov súboru VHV z B. Petrovca
• Cenu za debut – režijný: Anne Kovárovej, režisérke predstavenia Komédia o láske v podaní ochotníkov z Kysáča
• Cena za epizódnu úlohu: Zdenkovi Kožíkovi, za stvárnenie úlohy Merika v predstavení Krčma na hlavnej hradskej v podaní SD VHV zo St. Pazovy.
• Cenu za hlavnú ženskú postavu: Márii Chlebianovej za úlohu Savy v predstavení Krčma na hlavnej hradskej v podaní Staropazovčanov
• Cenu za hlavnú mužskú postavu: Alexandrovi Bakovi za úlohu Borcovova v predstavení Krčma na hlavnej hradskej SD VHV St. Pazova.
• Cena za najlepšiu réžiu: Miroslavovi Benkovi zo Starej Pazovy, v predstavení Krčma na hlavnej hradskej v podaní staropazovských ochotníkov.

 Odborná porota navrhla tieto tri najlepšie divadelné predstavenia do programu Slovenských národných slávností v B. Petrovci:
1. Krčma na hlavnej hradskej – SKUS H.J. Čmelíka, SD VHV a Stredisko pre kultúru Stará Pazova
2. Tip-top biotop – Divadlo VHV Báčsky Petrovec
3. 5 chlapcov .si – Divadlo VHV scéna v Kovačici
 
 Najprestížnejšiu cenu – Divadelný vavrín, ktorá sa udeľuje za najlepšiu divadelnú inscenáciu na prehliadke  si získalo predstavenie Krčma na hlavnej hradskej v podaní SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Slovenského divadla Vladimíra Hurbana Vladimírova a Strediska pre kultúru v Starej  Pazove. Nositeľ Divadelného vavrínu bude reprezentovať slovenské divadlo v Srbsku na Scénickej žatve 2011 v Martine na Slovensku.

Záber z predstavenia Krčma na hlavnej hradskej (fotografia Branislava Pokorackého)
prebraté z www.hlasludu.com