Ukážková hodina zo slovenčiny

Základná škola 15. októbra v Pivnici bola v pondelok 10. februára t. r. hostiteľkou pedagogických pracovníkov, profesorov slovenčiny a triedneho vyučovania z viacerých našich vojvodinských slovenských škôl. Stredobodom tohto stretnutia bola ukážková hodina zo slovenčiny, ktorú mala na starosti mladá profesorka slovenčiny Vesna Kámaňová. Novými, zaujímavými metódami poukázala na možnosti upevňovania učiva z literatúry.

V rámci stretnutia prebiehalo aj zasadnutie Aktívu profesorov slovenčiny a prítomným bol prezentovaný zborník výtvarných a literárnych prác žiakov pivnickej základnej školy pod názvom – Sniť s otvorenými očami (Sanjati otvorenih očiju). Slova sa ujala aj predstaviteľka  Ústavu pre vydávanie učebníc Mariena Korošová, ktorá hovorila na tému záverečných skúšok, konkrétne zbierky úloh zo slovenského jazyka a literatúry.

Zasadala aj Asociácia slovenských pedagógov, takže prítomní boli informovaní o jej práci v roku 2013 a o programe práce v roku 2014. Zazneli aj návrhy ďalších tvorivých stretnutí a tém, ktorými by sa Aktív slovenčinárov a Asociácia slovenských pedagógov mohli v budúcnosti zaoberať.

Toto kreatívne, zaujímavé a nanajvýš užitočné stretnutie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Výbor pre vzdelávanie NRSNM, ako aj základná škola hostiteľka.

Vladislava Lovásová