Udeľovanie odmien – Čo dokáže pekné slovo

Slávnostné udelenie odmien a diplomov autorom najlepších  prác literárneho súbehu pre žiakov základných a stredných škôl Čo dokáže pekné slovo, ktorý vypísali Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru, Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny(NRSNM) a Slovenské vydavateľské centrum (SVC) bolo v piatok 14. 12. 2012 v Gymnázii Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Literárny súbeh Čo dokáže pekné slovo sa organizuje po druhýkrát a tak  ako v minulom roku aj  v tomto  roku bol úspešný a zúčastnili sa ho žiaci základných a stredných škôl takmer zo všetkých slovenských prostredí. 

Na začiatku ceromoniálu  pritomných privítal riaditeľ petrovského gymnázia Pavel Belička a po príhovore predsedníčky Výboru pre kultúru Annamárii Boldockej Grbićovej nasledovalo udeľovanie odmien. V pokračovaní si prítomní vypočuli odmenené práce. Komisia, ktorá hodnotila práce pracovala v zložení Martin Prebudila, Andrea Speváková a Pavel Matúch Na záver sa prihovorili riaditeľ Slovenského vydavateľského centra a podpredseda NRSNM Vladimír Valentík a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová. Túto slávnosť spestrili gymnazisti krátkym hudobným programom.

Tí najlepší si odniesli domov tablet a notebook. Odmeny pre nositeľov druhej ceny boli balík kníh SVC a NRSNM a nositelia tretej ceny získali knihy a ročné predplatné na časopisy Zornička a Vzlet.

Odmenení žiaci sú:

Kategória – žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka

1. cenuzískala Klára Horvátová, žiačka VIII.1 triedy Základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za prácu Nana

2. cenuzískala Silvia Hricová, žiačka VIII.2 triedy Základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za prácuKlietka

2. cenuzískala Martina Čížiková žiačka VII.1 triedy Základnej školy  Mladých pokolení  v Kovačici  za prácu Najdi ma

3. cenu získal  Filip Herček, žiak VI.1 triedy Základnej školy 15. októbra v Pivnicaza prácu Keby som mal krídla

3. cenu získal Mario Matuľa, žiak VII.2 triedy  Základnej školy M. Tita v Padine za prácuLietadlo

 

Kategória – žiaci stredných škôl a gymnázií

1. cenuzískal Michal Belička, žiak II.b triedy Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Obraz posledného

2. cenu získala Jana Domoniová, žiačka III.d triedy Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Noc

3. cenu získala Kristína Hricová, žiačka II.2 Ekonomickej školy Vuk Karadžić v Starej Pazove za prácu Zrak

 

Správu komisie, ktorá hodnotila práce si môžete prečítať tu…