Tretí Seminár kreatívneho písania

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade 15. októbra 2016 v organizácii Výboru pre kultúru – Komisie pre literárno-vydavateľskú činnosť NRSNM prebiehal tretí ročník Seminára kreatívneho písania.

tvor-pis-okt 2016 002

V úvode tohto jednodňového projektu sa prihovorili predseda VPK NRSNM Ján Slávik, tiež predseda uvedenej komisie, spisovateľ Martin Prebudila a do tretice i Zdenka Valentová-Belićová, šéfredaktorka Nového života a ideová tvorkyňa tohto podujatia. Školiteľkou bola prof. PhDr. Marta Součková, PhD, lektorka slovenského jazyka a kultúry z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.

tvor-pis-okt 2016 003

Zúčastnili sa dvanásti frekventanti z Padiny, Báčskeho Petrovca, Aradáča, Kovačice, Pivnice, Erdevíka, Kysáča, Starej Pazovy a Belehradu. Na začiatku aktivity seminára boli zamerané na jednoduché jazykové cvičenia na jednoslabičné a viacslabičné slová, jazykolamy, úlohou napríklad bolo titulkovať báseň Mariána Milčáka, vymyslieť komerčný titul potenciálneho ľúbostného románu, napísať báseň podľa hudby a vyjadriť dojmy z nej jedným abstraktným slovom, vytvoriť báseň ako koláč zo slov z novín, dopisovať vynechané verše z básne Ladislava Novomeského, napísať báseň ako návod či recept podľa konceptuálnej poézie Nóry Ružičkovej, vytvoriť dramatický dialóg vo dvojiciach na určenú tému, asociačne priradiť slovo k písmenu a vymyslieť kaligram, obrazovú báseň či rozmýšľať, čo povedala šnúrka topánke a podobne.

tvor-pis-okt 2016 004

Tento nadovšetko tvorivý deň v pozitívnom ovzduší bol uzavretý odovzdávaním diplomov za účasť a súdiac podľa reakcií účastníkov, ide o podujatie, ktoré určite treba organizovať i v budúcnosti.

NRSNM na seminár vyčlenila 40.000,00 dinárov.