Treći seminar kreativnog pisanja

U Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka u Novom Sadu dana 15. oktobra 2016. u organizaciji Odbora za kulturu – Komisije za literarno-izdavačku delatnost je održan treći Seminar kreativnog pisanja.

tvor-pis-okt 2016 002

U uvodnom delu ovog jednodnevnom projekta uvoda reč je pripala Janu Slaviku, predsedniku OZK NSSNM, u nastavku je imao reč Martin Prebuđila, predsednik komisije i književnik kao i Zdenka Valent-Belić, odgovorna urednica časopisa „Novi život“ i idejni tvorac ovog projekta.

tvor-pis-okt 2016 003

Predavač je bila prof. dr Marta Součkova, lektor slovačkog jezika i kulture na Katedri za slovački jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Na seminaru je učestvovalo dvanaest učesnika iz Padine, Bačkog Petrovca, Aradca, Kovačice, Pivnica, Erdevika, Kisača, Stare Pazove i Beograda. Ovaj izuzetno kreativan dan je protekao u pozitivnoj atmosferi i završen je dodelom diploma za učešće a reakcije učesnika su pokazale da sa seminarom vredi nastaviti i u narednim godinama.

tvor-pis-okt 2016 004

NSSNM je na seminar izdvojio 40.000,00 dinara.