Súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

Ďakujúc Ministerstvu osvety, vedy a technologického rozvoju, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa dňa 27. mája 2022. roku na Základnej škole bratstvo na čele s pani riaditeľkou Marienou Križanovou Zakićovou v Aradáči uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a literatúry. V rámci súťaži zasadal aj aktív učiteľov slovenského jazyka.

Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka z 9 prostredí – Báčskeho Petrovca, Hložian, Pivnice, Selenče, Kysáča, Aradáča, Padiny, Kovačice a Starej Pazovy. Okrem súťažiacich žiakov a ich učiteliek, túto udalosť svojou prítomnosťou poctili: členka Výkonnej rady pre vzdelávanie a koordinátorka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Zlatko Šimák, profesorka na Filozofickej fakulte v Novom Sade Dr. Anna Makišová, externá spolupracovníčka Ministerstva školstva a školskej správy v Novom Sade Tatiana Naďová, poradkyne pre slovenský jazyk Anna Hrková a Jarmila Pantelićová a predsedníčku Asociácie slovenských pedagógov Máriu Andrášikovú.

Najúspešnejšími z najúspešnejších sa stali:

VII. ročník

Lucia Beličková I. cena (Báčsky Petrovec, mentorka Mária Andrášiková)

Matej Hrk II. cena (Kovačica, mentorka Anna Hrková)

Milan Hrk III. cena (Kovačica, mentorka Anna Hrková)

VIII. ročník

Tatiana Filipovićová I. cena (Báčsky Petrovec, mentorka Mária Andrášiková)

Lucia Macáková II. cena (Kysáč, mentorka Ľudmila Berediová Stupavská)

Abigail Marta Eliášová III. cena (Báčsky Petrovec, mentorka Mária Andrášiková).

 

Odmenení žiaci budú delegovaní na tábor do Slovenskej republiky.