Inštalácia zborového farára v Selenči

V selenčskom chráme Božom sa v sobotu 28. mája konal slávnostný čin inštalácie velebného pána farára Miroslava Poničana. Za prítomnosti seniorov, farárov SEAVC farára Poničana inštaloval biskup Jaroslav Javorník. Slávnostné služby Božie poctil aj vzácni hostia, medzi nimi i predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla prepojenosť inštitúcií reprezentujúcich Slovákov v Srbsku, vzájomnú spolupatričnosť medzi cirkvami v Selenči a koincidenciu Národnostnej rady, Matice slovenskej a Slovenskej evanj. cirkvi, ktoré ruka v ruke pôsobia na zachovaní národnostnej identity nás tunajších Slovákov.