Zasadnutia Koordinácie Národnostnych rád národnostnych menšín v Srbsku a Rady pre národnostné menšiny

V piatok 27. mája 2022 o 10 hodine v Paláci Srbsko a v spolupráci s Ministerstvom pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg R. Srbsko bola schôdza Koordinácie Národnostných rád národnostnych menšín s nasledujúcim Denným poriadkom:

1. Zaujatie spoločného stanoviska k dočasnému odročeniu volieb do národnostných rád a ďalších aktivít súvisiacich so Sčítaním 2022.

2. Potvrdenie doterajších stanovísk Koordinácie týkajúcich sa Rozpočtového fondu, ako aj žiadosť o navýšenie prostriedkov na financovanie práce Národnostných rád národnostných menšín v R. Srbsko – požiadavky, s ktorými predsedavajući Koordinácie vystúpi (s predložením svojej správy o doterajšej činnosti Koordinácie predsedníčke Vlády) na schôdzi Republikovej Národnostnej rady.

3. Rôzne.

Po zasadnutí Koordinácie sa predsedovia a zástupcovia Národnostných rád národnostných menšín v budove Vlády Srbskej republiky o 14 hodine zúčastnili na zasadnutí Rady pre národnostné menšiny, ktoré zvolala predsedníčka Republikovej Národnostnej rady pre národnostné menšiny, súčasná premiérka Ana Brnabićová. Na zasadnutiach Koordinácie národnostných rád národnostných menšín v Srbsku a Rady pre národnostné menšiny z Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny sa zúčastnili Libuška Lakatošová  predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Mária Poptešinová tajomníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.