Súbeh Nového života

Slovenské vydavateľské centrum,

Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život

a Výbor pre kultúru NRSNM v Srbsku

 

vypisujú

S Ú B E H

na najlepšiu prózu (poviedku alebo novelu) a básnický cyklus

 

Práce treba zaslať v troch exemplároch pod značkou. Rozlúštenie značky, t. j. meno a kontakt na autora, ktorý sa za značkou skrýva, treba priložiť v osobitnej obálke. Súbehová komisia udelí tri ceny za prozaický a tri ceny za básnický útvar:

 

1. cena 12.000,00 dinárov

2. cena 8.000,00 dinárov

3. cena 5.000,00 dinárov

 

Súbeh je otvorený do 15. novembra 2013.

 

Práce treba zaslať na adresu: Oddelenie slovakistiky, Dr. Zorana Đinđića 2, 21 000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh Nového života.

Výsledky súťaže budú zverejnené v týždenníku Hlas ľudu a v časopise Nový život. Odmenené texty budú uverejnené v Novom živote a redakcia si vyhradzuje právo uverejniť aj neodmenené, ale hodnotné práce.

Redakcia Nového života