Súbeh Čo dokáže pekné slovo

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

 

Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM,  

Výbor pre vzdelávanie NRSNM,

Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

 

vypisujú

 

S Ú B E H

na žiacke literárne práce (próza a poézia)

téma je voľná

 

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriach:

 

Žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka

1. cena – tablet

2. cena – balík kníh SVC

3. ročné predplatné na časopis Zornička / Vzlet

 

Žiaci stredných škôl a gymnázií

1. cena – mini notebook  

2. cena – balík kníh SVC

3. ročné predplatné na časopis Vzlet

 

Súbeh je otvorený do 15. novembra 2013.

Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh žiackych prác.