Súbeh na žiacke literárne práce (próza a poézia)

Čo dokáže pekné slovo?

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM,
Výbor pre vzdelávanie NRSNM
Slovenské vydavateľské centrum

vypisujú
 
SÚBEH
na žiacke literárne práce (próza a poézia)
téma je – voľná

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriách:

žiaci Základných škôl od 5. do 8. ročníka

1.    cena – digitálny fotoaparát
2.    cena – balík kníh SVC
3.    ročné predplatné na časopis Zornička / Vzlet

žiaci stredných škôl a gymnázií

1.    cena – mini notebook   
2.    cena – balík kníh SVC
3.    ročné predplatné na časopis Vzlet

Súbeh je otvorený do 1. novembra 2011.
 Práce treba zaslať na adresu:
NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21000 Nový Sad,
s poznámkou
Na súbeh žiackych prác