Komisia pre predškolskú výchovu a vzdelávanie

26. 09. 2011 v PU Včielka v Báčskom Petrovci zasadala Komisia pre predškolskú výchovu a vzdelávanie Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Na zasadnutí schválili kritériá pre ustanovizne osobitného významu pre vzdelávanie slovenskej národnostnej menšiny:
1. Počet slovenských tried a počet slovenských skupín
2. Odborná zastúpenosť
3. Účasť na súbehoch a v projektoch
4. Regionálna zastúpenosť
5. Podmienky práce a vybavenosť ustanovizní.
 Témy pre akreditované programy odborného zdokonaľovania, ktoré si navrhli:
–  Komunikačné schopnosti detí a
–  Enviromentálna výchova detí predškolského veku.