Súbeh na Otvárací program SNS 2012

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
vypisuje

Súbeh na vypracovanie scenára a realizáciu
Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2012

                      

Súbeh na Otvárací program SNS 2012

V záujme zveľadenia programovej náplne Slovenských národných slávností v roku 2012 a s cieľom podnietiť novú súčasnú tvorbu, Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyzýva všetkých tvorivých jednotlivcov a kretívne tímy aktívne sa zúčastniť Súbehu na Otvárací program SNS 2012.

Uchádzači na Súbeh sú povinní do 31.mája 2012 zaslať:
– detailne rozpracovaný námet na scenár Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2012
– návrh produkčného a realizačného tímu Otváracieho programu SNS 2012
– a finančný plán obsahujúci položky pre segmenty projektu

Kritériá súbehu:

Otvárací program SNS 2012 je umelecký multimediálny program, ktorého obsah má za cieľ inventívnym a pútavým spôsobom prezentovať najvyššie dosahy slovenskej kultúrnej tvorby v Srbsku.
Otvárací program trvá 50 minút a obsahuje hovorené, hrané, hudobné, tanečné, vizuálne a iné pasáže späté s kultúrnou a umeleckou tvorbou Slovákov žijúcich v Srbsku.
Námety musia byť pôvodné a zatiaľ nezverejnené.
Autor môže prihlásiť do súbehu len taký námet, na ktorý má v plnom rozsahu autorské práva.
Námety musia byť v slovenskom jazyku a odovzdať ich treba v troch exemplároch.

Námety musia byť doručené na adresu:
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny,
Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad 21 000.
Obálku treba označiť heslom: SÚBEH NA OTVÁRACÍ PROGRAM SNS 2012