Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín 2012 sa začne 04. mája

Prvé tohtoročné zasadnutie Organizačného výboru divadelnej prehliadky Divadelný vavrín 2012 sa uskutočnilo 04. marca 2012 v Kovačici. Na rokovacom programe zasadnutia boli organizácia a realizácia 43. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín 2012. Na stretnutí okrem riaditeľa Domu kultúry 3. októbra Jána Marka, domácich predstaviteľov kultúrneho a divadelného života v Kovačici, predstaviteľov slovenských ochotníckych divadiel zo Starej Pazovy, Báčskeho Petrovca, Kysáča, Padiny, Vojlovice, Nového Sadu bola prítomná aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová a predseda Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM Ján Makan. Zasadnutie viedol predseda Organizačného výboru 43. Prehliadky divadelných súborov Divadelný vavrín Pavel Jonáš. Prítomní sa dohodli, že sa slávnostné otvorenie prehliadky uskutoční v piatok 04. mája a zatváranie v nedeľu 13. mája 2012. Účastníci zasadnutia konštatovali, že na prehliadke vystúpi najmenej 13 divadelných predstavení. Na nasledujúcom zasadnutí sa bude hovoriť o členoch odbornej poroty a vtedy sa určí aj vedúci rozhovorov, ktoré sa uskutočňujú po každom divadelnom predstavení. Najprestížnejšia cena na prehliadke je Divadelný vavrín, ktorý sa udeľuje za tvorivý čin roka.

Nositeľ Divadelného vavrínu bude reprezentovať naše divadlo na Scénickej žatve v Martine, Slovenská republika. Cestu víťaznému predstaveniu uhradí ako aj doteraz NRSNM. Anna Tomanová Makanová navrhla, aby tak ako to bolo v minulosti cenu hovoreného slova udeľovalo Rádio Nový Sad. V pokračovaní zasadnutia prítomných informovala o budúcom koncepte divadelnej prehliadky. Vychádzajúc zo Zákona o národnostných radách národnostných menšín, Národnostná rada určila, ktoré ustanovizne a podujatia v oblasti kultúry majú osobitný význam pre zachovávanie, zveľaďovanie a rozvoj príznačností a národnej identity určitej národnostnej menšiny. NRSNM by v tomto zmysle v budúcnosti mala byť zakladateľom alebo spoluzakladateľom niektorých celomenšinových kultúrnych podujatí, medzi ktoré patrí aj divadelná prehliadka.  Potrebné je dohodnúť presný termín a miesto realizácie prehliadky. NRSNM v tomto roku bude podporovať predovšetkým divadelnú produkciu tak, že vyčlení prostriedky na prípravu divadelných predstavení pre deti a dospelých.  
V pokračovaní zasadnutia Ján Makan navrhol, aby si divadelné súbory založili asociáciu a tak by zastrešené pod jednou organizáciu úspešnejšie fungovali a mali výhodnejšie možnosti na získanie finančných prostriedkov.