Štvrtý Seminár kreatívneho písania

V poľovníckom dome Lovoáza v Kulpíne 9. a 10. augusta 2017 v organizácii Výboru pre kultúru – Komisie pre literárno-vydavateľskú činnosť NRSNM prebiehal štvrtý ročník Seminára kreatívneho písania.

stvrty-seminar august 2017 002

V úvode tohto podujatia organizovaného najmä pre mladých nádejných spisovateľov a spisovateľky sa prihovorili predseda VPK NRSNM Ján Slávik a predseda uvedenej komisie, spisovateľ Martin Prebudila.

Školiteľmi boli prof. PhDr. Marta Součková, PhD, lektorka slovenského jazyka a kultúry z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade a PhDr. Miron Pukan, PhD. zo Slovenskej republiky.

Zúčastnilo sa desať frekventantiek z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Kovačice a Kysáča. Seminár bol uzavretý odovzdávaním knižného darčeka všetkým účastníčkam za ich čulú a kreatívnu prácu.

NRSNM na seminár vyčlenila 40.000,00 dinárov.

Projekt podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.