Škola v prírode na Slovensku

Žiaci z Nového Sadu a Petrovaradína, ktorí navštevujú fakultatívne hodiny slovenčiny, vynikajúci recitátori zo Selenče, Aradáča a Petrovca – nositelia zlatého diplomu z tohtoročnej recitačnej súťaži v Sečni a literáti z Kovačice, odmenení na súbehu Hodžov novinársky článok, pobudli desať dní na Slovenskom Horehroní, v škole prírode od 4.8 – 13.8. 2017.

skola-v-prirode-na-slovensku august 2017 002

Okrem zaujímavých hodín slovenčiny, mali aj hodiny takisto zaujímavé a hravé zo zemepisu a dejepisu. Na nich sa zoznámili s prírodnými krásami a dejinami Slovenska. Najviacej sa však dozvedeli o baníctve, baníkoch a baniach na Slovensku. V jednej aj boli – v Banskej Štiavnici a to ako opravdiví malí baníci, s prilbou na hlave a lampášom v ruke.

skola-v-prirode-na-slovensku august 2017 003

V rámci desaťročného zájazdu, 40 – členná výprava zo Srbska, navštívila aj Banskú Bystricu a v nej kúpalisko s topogánmi, múzeá a Dom Mateja Korvína. Vláčikom si zacestovali do Hronca, z Hronca do Čierneho Balogu a Vydrej doliny. Prechádzali sa aj Lesníckym skanzenom. V riečke vyhľadávali sľudu a pravdaže zabávali sa a športovali (tých 50 kruhov ich takmer zrazilo z nôh, ale nehundrali – iba niektorí). Určite v spomienkach všetkým zostane kamarátenie, družba s vrstovníkmi z Maďarska.

skola-v-prirode-na-slovensku august 2017 004

Na tento zájazd ich bude upomínať aj Osvedčenie zlatokopa a vlastnoručne vyryžovaný kúsok zlata, ktorí si priniesli domov.

skola-v-prirode-na-slovensku august 2017 005

Školu v prírode podporili NRSNM v Srbsku v hodnote 145.350,00 a  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu SR. Organizátorom podujatia bolo Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

skola-v-prirode-na-slovensku august 2017 006

Za pekné spoločné chvíle ďakujú učiteľky, pedagogický dozor: Mária Kotvášová – Jonášová, Taňa Častvenová a Anna Lekárová.

skola-v-prirode-na-slovensku august 2017 007

skola-v-prirode-na-slovensku august 2017 008