Stretnutie slovenských novinárov 2013

V nedeľu 4. augusta v reštaurácii Aróma v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo už tradičné Stretnutie slovenských novinárov v organizácií Výboru pre informovanie Národnostnej rady.

Predsedníčka výboru Milina Florianová privítala účastníkov, pozdravila hostí a dala slovo predsedníčke Národnostnej rady Anne Tomanovej-Makanovej, predsedníčke Asociácie slovenských lokálnych médií Kataríne Melegovej-Melichovej a aktuálnej predsedníčke Asociácia slovenských novinárov Anne Jaškovej.

ssn-02

Na stretnutí slovenských novinárov bola druhýkrát udelená Cena Anny Nemogovej Kolárovej za najlepší príspevok o Slovákoch v Srbsku v neslovenskej reči. Získal ju Željko Marković za reportáž Misterija o pazovačkim biciklistima uverejnenú v novosadskom denníku Dnevnik. V zdôvodnení komisie, ktorej predseda bol Rastislav Durman sa uvádza, že „u Željka Markovića neexistujú stereotypy o slovenskej národnosti. Úspešne vyhľadáva kultúrny kód slovenského národa. Cenu dostal za dve veci: najprv preto, že má skvelý autorský prístup k téme a druhá je jeho osobitný štýl.“ Na súbeh sa dostalo 14 novinárskych prác a zaslalo ich 8 autorov.

Pri príležitosti osláv 10. výročia založenia a činnosti Národnostnej rady, Výbor pre informovanie stanovil špeciálnu cenu za prínos v oblasti kultúry. Získal ju Doc. Phdr. Michal Babiak, kulpínsky rodák žijúci v Bratislave, kde pôsobí ako docent na FFUK, na katedre estetiky. Známy je aj v celonárodnom kontexte ako vedec a umelec, divadelný a operný režisér, dramaturg, spisovateľ, publicista, držiteľ početných odmien a uznaní. Predsedníčka Výboru pre informovanie zdôvodnila, že táto cena je určená jednotlivcovi, ktorý svojím pôsobením robil dobré meno tunajším Slovákom v zahraničí a zároveň prináša závany nových tendencií na tieto naše priestory.

Foto: Jasmina Pániková