Press centrum Výboru pre informovanie

Výbor pre informovanie Národnostnej rady počas Slovenských národných slávností 2013 zrealozoval projekt pod názvom Press centrum, ktorý trval od 2. do 4. augusta.

Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým poskytnúť možnosť novinárom, tak z lokálnych médií ako aj z  verejných servisov, získať skúsenosti v práci pod tlakom času – vo vymedzených časových rámcoch a zároveň ich poveriť informovaním celej našej verejnosti o tom, čo sa práve deje na Slovenských národných slavnostiach. Novinári nezabudli ani na inorečové informačné prostriedky a prostredníctvom fotografií s komentárom v srbskej reči im priblížili tento najväčší sviatok Slovákov žijúcich v Srbsku.

Členovia Press centra boli novinári z rozhlasových staníc – Báčsky Petrovec, Kysáč, Stará Pazova, Kovačica, Šíd,  Rádio Nový Sad, fotoreportérka Hlas ľudu, ako aj zahraničný novinári – novinár web magazínu Áno! z Bratislavy (http://www.anomagazin.sk/) a novinárka Slovenských dotykov z Prahe – kultúrno-spoločenského magazínu o česko-slovenských vzťahoch, určený Slovákom žijúcim v Českej Republike. Press centrum využíval priestory Petrovského rozhlasu, kde mal svoje stredisko.

Rozhlasoví novinári v Press centre dokázali vypracovať zvukový príspevok a rozoslať ho všetkým rozhlasovým staniciam akonáhle program doznel (pri slávnostnom otvorení SNS už počas priebehu programu), kým novinári z tlačových médií sledovali jednotlivé podujatia a v priestoroch Press centra si príspevky písali.

Dôkladné sledovanie programov a výmena materiálu prispeli k tomu, aby verejnosť bola včas informovaná.