Stretnutie s Pokrajinským tajomníkom Dr. Zoltánom Jégešom

07. 02. 2011 prebiehalo stretnutie s Pokrajinským tajomníkom Dr. Zoltánom Jégešom v priestoroch PS. NRSNM zastupovali predsedníčka Anna Tomanová Makanová a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová. Ústrednou témou stretnutia bola udržateľnosť Pedagogickej fakulty v Sombore a možnosti spolupráce so zahraničnými fakultami, ako aj otváranie slovenských tried na stredných odborných školách vo Futogu a v Báči, teda sieť stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Úlohou NRSNM v oboch prípadoch je zabezpečiť pomoc pri motivovaní žiakov a študentov pri zápise do slovenských tried, pomoc pri zabezpečení literatúry a odborných kádrov a rozoberanie možnosti podpisovania Dohody o spolupráci s partnerskými školami v SR.