Podmienky pre získanie štipendia Vlády SR

Rozhodnutím Komisie pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM zo dňa 31. 01. 2011 sa budú uprednosťovať kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:
1. slovenská národnosť,
2. po slovensky zakončená ZŠ alebo SŠ alebo slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry,
3. priemerný úspech v priebehu školenia na strednej škole 4.00 a viac,
4. Komisia si ponecháva právo v prípade veľkého počtu prihlášok, uprednostiť štúdijný odbor, ktorý prospieva zachovaniu slovenskej národnostnej identity u nás (deficitárne kádre v jednotlivých regiónoch z oblasti školstva, cirkvi, médií a kultúry)

Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje štúdium medicíny, cudzích jazykov a práva a udelí sa 20 štipendií na základné štúdiá a 2 štipendiá na doktorantské štúdiá.

Uvedené podmienky boli schválené na zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 04. 02. 2011.