Kalendár súťaže zo slovenského jazyka

Pre základné
školy:

školské kolo

do konca marca

na každej ZŠ

medziobecné
kolo

15. 04. 2011

na ZŠ v
Pivnici, Aradáči, Kulpíne a Starej Pazove

republikové
kolo

13. 05. 2011

na ZŠ v Selenči

Pre stredné
školy:

školské kolo

do konca marca

na každej SŠ

medziobecné
kolo/ republikové kolo

14. 05. 2011

na Gymnáziu v
Báčskom Petrovci

Na súťaž sa treba
prihlásiť najneskôr 10 dní pred konaním súťaže.