Stretnutie predstaviteľov NRSNM s predstaviteľom medzinárodnej akadémie Hepy s Česka

Dňa 15. apríla 2015 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou a predseníčkou Komisie pre spoluprácu s mládežou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Jarmilou Šprochovou Beličkovou a členmi tejto komisie Hanou Tancikovou, Branislavom Merníkom, Jánom Puškárom a  koordinátorkou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Máriou Čániovou s predstaviteľom medzinárodnej akadémie Hepy pre neformálne vzdelávanie a podnikateľské príležitosti z Česka – Rostislavom Jurkom.

Témou rozhovoru bola spolupráca medzi týmito inštitúciami a zároveň s mládežníckymi organizáciami ako sú YMKA a EYBL z Báčského Petrovca, ktorých činnosť v súčasnosti je veľmi čulá a zameraná na organizovanie rôznych podujatí pre mladých ľudí.

Takáto spolupráca by priniesla dobré a užitočné výsledky pre obe strany najmä preto, lebo sa medzinárodná akadémia Hepy zaoberá kreovaním voľného času pre mladých ľudí s cieľom pomôcť im, aby získali motiváciu, znalosti a zručnosti, ktoré si od nich vyžaduje moderná európska spoločnosť.

Jeden z konkrétnych uzáverov stretnutia bol aj ten, že sa počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci zorganizuje stretnutie mladých ľudí zo slovenských osád v Srbsku.

Cieľom stretnutia bude vzájomné spoznávanie sa týchto mladých ľudí, výmena skúseností, spoločné trávenie voľného času a účasť na aktivitách, ktoré pre nich usporiadajú prednášatelia medzinárodnej akadémie Hepy z Česka.

Diéty a cestovné trovy pre členov Komisie pre spoluprácu s mládežou – 8.100, 00 rsd