Zástupcovia OBSE v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny

Delegácia Vysokého komisára pre národnostné menšiny OBSE navštívila dňa 17. 04. 2015 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny.

V delegácii OBSE boli  Christian Knust (koordinátor projektov), Andrei Khanzhin (politický poradca). Rokovania sa zúčastnil aj Nenad Ðurđević zástupca Fóra pre etnické vzťahy a Národnostnú radu zastupovali predsedníčka Anna Tomanová Makanová a tajomník Ladislav Čáni.

Témou rokovania bol projekt zameraný na posilňovanie postavenia organizácií, ktoré sa zaoberajú  medzietnickými vzťahmi v Kirgizsku.

Anna Tomanová Makanová informovala hostí z OBSE o vzniku, štruktúre, kompetenciách, financovaní a spôsobe fungovania Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny o čom by mala informovať aj delegáciu Kirgizska v rámci jej štúdijnej návštevy Srbska, ktorá by sa mala uskutočniť do konca roka 2015.