Održan je sastanak predstavnika NSSNM i predstavnika Međunarodne akademije Hepy

U Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu se 15. aprila održao se sastanak predstavnika Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i predstavnika Međunarodne akademije „Hepy“ za neformalno obrazovanje i preduzetništvo iz Češke Republike.

Sastanku su prisustvovali predsednica Nacionalnog saveta Ana Tomanova Makanova, predsednica Komisije za saradnju sa omladinom Jarmila Šproh Beljička i članovi ove komisije Hana Tancikova, Branislav Mernik, Jan Puškar i koordinatorka Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Marija Čanjiova kao i Rostislav Jurka predstavnik Međunarodne akademije „Hepy“.

Razgovarali su o budućoj saradnji između ovih institucija, kao i o saradnji sa omladinskim organizacijama kao što su YMKA i EYBL iz Bačkog Petrovca kojima je aktivnost fokusirana na organizovanje različitih omladinskih događaja.

Takva saradnja će rezultirati dobrim i korisnim sadržajima za mlade, pogotovo zbog toga što  Međunarodna akademija „Hepy“ edukuje  mlade kako da kvalitetno provode slobodno vreme i jačaju volonterske mreže i tako im pomaže da steknu motivaciju, znanje i veštine, što im je potrebno za implementaciju u  moderno evropsko društvo.

Jedan od zaključaka ovog sastanka je bio da će se za vreme Slovačkih narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu organizovati susret mladih ljudi iz slovačkih sredina sa ciljem njihovog boljeg upoznavanja, razmene iskustva i učešća u aktivnostima koje će za njih pripremiti predstavnici Međunardne akademije „Hepy“.

Dnevnice i putni troškovi članovima Komisije za saradnju sa mladima – 8.100, 00 rsd