Stretnutie ochotníckych spolkov a združení v regiónoch Banát, Báčka, Sriem

 Komisia pre činnosť ochotníckych spolkov a združení na zachovávaní a zveľadení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM zrealizovala stretnutia predstaviteľov ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu, Banátu a Báčky. Témou stretnutia bolo predstavovanie základných údajov a fungovanie ochotníckych spolkov a združení v oblasti kultúrneho života a problémy, s ktorými sa stretávajú v práci. Prvé stretnutie bolo 28. novembra 2010 v Starej Pazove Zúčastnili sa ho predstavitelia ochotníckych spolkov z Boľoviec, Dobanoviec, Šídu, Slankamenských Vinohradov, Lugu a Starej Pazovy. Z predstaviteľov NRSNM na stretnutí boli aj Anna Lepšanovićová, členka NRSNM zo Starej Pazovy, ktorá je zároveň aj predseníčkou Slovenského kultúrno umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a Alexander Bako, podpredseda Výkonnej rady NRSNM.

Prítomným sa najpr prihovoril Ján Majorský, podpredseda NRSNM pre Sriem a schôdzu viedol predseda Komisie pre činnosť ochotníckych spolkov a združení na zachovávaní a zveľadení slovenskej tradičnej kultúry Valentín Grňa. Druhé stretnutie bolo 18.12.2010 v Kovačici. Prítomní boli predstavitelia spolkov z Padiny, Bieleho Blata, Hajdušice, Jánošíka a Kovačice. Tretie stretnutie spolkov z Báčky bolo 19.12.2010 v miestnostiach SKUS Pivnica v Pivnici. Zúčastnili sa ho iba predstavitelia spolkov a združení z Lalite, Čelareva a a Pivnice. Prítomným na týchto stretnutiach bolo zdôraznené, že sa do 22. apríla 2011 musí vykonať preregistácia spolkov a ak budú potrebovať pomoc môžu kontaktovať úrad NRSNM. Najväčší problém vo všetkých spolkoch a združeniach je nedostatok financií, priestorov a vybavenia. V niektorých spolkoch chýbe entuziazmus členov a ich aktivita. Existujú aj spolky, ktoré úspešne fungujú a tie by mohli byť vzorom pre ostatných. Po ukončení práce v terénne druhým krokom tejto akcie je spracovanie získaných údajov, určovanie priorít a vypracovanie metodológie vyriešenia problémov.