Cyklus kurzov jazykovej kultúry aj v roku 2011

  Kurz jazykovej kultúry, ktorý v roku 2010 mal sedem kôl, je úspešná a osožná akcia Výboru pre informovanie NRSNM a Asociácie slovenských novinárov. Takto ju ohodnotili nielen samotní organizátori, ale aj účastníci – početní novinári, redaktori a jazykoví redaktori. Počas celého roka mediálnym pracovníkom o variantoch, kalkoch a „inakosti“ nášho slovenského vojvodinského jazyka hovoril, radil a poúčal PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Posledný kurz z tohtoročného cyklu sa uskutočnil v stredu 22. decembra 2010 v Novom Sade.
Výbor pre informovanie a Asociácia slovenských novinárov v spolupráci s profesorom Glovňom v dobrej praxi budú pokračovať aj v nadchádzajúcom roku 2011, začnúc od februára. Organizátori plánujú vydať aj vreckovú príručku, ktorá bude obsahovať prednášky Kurzu jazykovej kultúry s krátkym slovníčkom.