Odborné stretnutie učiteľov

Výbor pre vzdelávanie NRSNM v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov zorganizoval  3. a 4. októbra 2014 v kulpínskej a padinskej škole odborné stretnutie na tému Inkluzívne vzdelávanie s vyuučovacím jazykom slovenským za odbornej pomoci prednášateľov Márie Kozlíkovej  a Albína Škoviaru z Bratislavy.

ucitelia 002

Odborného stretnutia, ktoré schválilo Vojvodinský pedagogický ústav, v Kulpíne sa zúčastnili učitelia z Báčskeho Petrovca, Lugu, Hložian, Kulpína, Silbaša, Pivnice, Selenče, Kysáča, Báčskej Palanky a z Nového Sadu. V sobotu 4. októbra v Padine odborného seminára sa zúčastnili učitelia z Padiny, Bieleho Blata, Aradáča, Kovačice a z  Jánošíka. Stretnutie otvorila predsedníčka  ASP Mária Andrášiková a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, ktorá hostiteľským školám  odovzdala priliehavé darčeky-počítač.

ucitelia 003

Stretnutie sa konalo za  finančnej podpory NRSNM a Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. Mnohopočetní účastníci seminára odišli z Kulpína a z Padiny s dobrým pocitom: získali nové informácie, nadviazali vzájomnú komunikáciu a navzájom si vymenili skúsenosti.

ucitelia 004

ucitelia 005