Štipendisti NRSNM na rok 2010/2011

Zoznam štipendistov NRSNM na rok 2010/2011:
– Olivera Gabriniová z Báčskeho Petrovca,
– Aleksandra Svetlíková z Aradáču,
– Ľudmila Peťkovská z Kulpína,
– Mirína Nováková z Báčskeho Petrovca,
– Miroslav Merníku z Báčskej Palanke,
– Jana Strakušeková z Kovačice,
– Fraňo Trusina zo Selenče,
– Anna Pintírová z Pivnice,
– Andrej Trusina zo Selenče,
– Anna Margareta Valentová zo Selenče,
– Aleksander Ćirković zo Starej Pazovy,
– Monika Zolňanová zo Selenče a
– Anna Gašparovská zo Selenče.
Zmluvy boli podpísané v priestoroch NRSNM 3. decembra. Štipendium sa vypláca v sume 5.000,00 dinárov na jeden školský rok (10 mesiacov).