Otvorená nová slovenská trieda

 
Na Strednej zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade odštartovala nová trieda všeobecného smeru pre zdravotnícke sestričky s vyučovacím jazykom slovenským. Predsedníčka Národnostnej rady Anna Tomanová Makanová a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová, 17. septembra 2012, pri tejto príležitosti odovzdali 28 žiakom balíčky učebníc pre odborné predmety za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hostí privítala riaditeľka školy Ružica Ber – Božićová a prihovoril sa im aj pokrajinský tajomník pre vzdelávanie a národnostné spoločenstvá Mr. Andor Deli. Úspešné školenie žiakom poprial aj náčelník školskej správy v Novom Sade Petar Vidikant. 

Pre potreby vzdelávania na stredných odborných školách Rada zatiaľ vypracovala učebné osnovy zo slovenského jazyka, koordinovala zabezpečenie odborných kádrov, podala žiadosť do Ministerstva školstva a vedy na schválenie učebníc pre odborné predmety a koordinovala ich zabezpečenie z materskej krajiny. Pre zdravotnícku školu je zabezpečená aj partnerská škola, ktorá vzdeláva zdravotníkov v Žiline.