Stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí

28. – 29. októbra 2016 sa v Bratislave konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí na rok 2016. NRSNM predstavovala Anna Tomanová Makanová, predsedníčka a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie, ktorá na Konferencii hovorila o problémch v oblasti menšinového vzdelávania a o neprajnom postavení slovenčiny v Srbsku.

stala-konferencia okt 2016 002

 

Na tému vzdelávania sa prihovorila aj Mária Andrášiková. V úvodnej časti konferencie Úrad pre Slovákov žijúchch v zahraničí udelil Cenu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Medzi ocenenými boli aj Anna Tomanová Makanová, Katarína Melegová Melichová a Dr. Ján Kišgéci.

stala-konferencia okt 2016 003

stala-konferencia okt 2016 004

stala-konferencia okt 2016 005

stala-konferencia okt 2016 006